Automatizace

Automatizace světem vládne. Umíme Vám pomoci s automatizací, regulací, ovládáním i vizualizací technologických procesů, spolu s napojením na SQL server. Pracujeme s programovým systémem ControlWeb, kdy součástí automatizace je nejen vlastní program, ale třeba i webové rozhraní. Ve spojení s výkonnými jednotkami DataLab jde o celek, který dokáže jednoduše zrealizovat i složité procesy. Vlastnímu provedení předchází podrobná analýza.